Nivel Zorgregistratie

Klik hier voor de website van NIVEL.

Uw oefentherapeut doet mee aan de NIVEL Zorgregistraties.

Met de zorgregistraties maakt het NIVEL het zorggebruik van ongeveer 400.000 mensen in de eerstelijns gezondheidszorg zichtbaar en hoe dit samenhangt met het zorggebruik in de tweede lijn. NIVEL Zorgregistraties geeft inzicht in de rol van verschillende zorgverleners, hoe deze zich tot elkaar verhouden en welke gevolgen beleidsmaatregelen hebben voor gezondheid en zorggebruik.

 

NIVEL Zorgregistraties geeft inzicht in vragen als:

  • Hoe vaak komen patiënten met een aandoening bij welke zorgverlener in de eerste lijn?
  • Leidt een goed presterende eerste lijn tot minder gebruik van tweedelijnszorg?
  • Verschuift de zorg tussen zorgverleners binnen de eerste lijn?
  • Wat is de invloed van comorbiditeit bij mensen met chronische aandoeningen op het zorggebruik in de eerste lijn?

 

Samenhang
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn legt routinematig en elektronisch bijgehouden zorggegevens vast van een representatieve steekproef eerstelijns zorgverleners en zorginstanties, namelijk:

 

Bezwaar?

NIVEL Zorgregistraties besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners.  Uw gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

  • Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals naam, adres of Burgerservicenummer (BSN).
  • De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen, zorgverleners of zorginstanties.

Er is een privacyreglement opgesteld volgens de code ‘Goed Gedrag’ (van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen) waarin precies beschreven staat hoe met de gegevens wordt omgegaan. Lees hier het privacyreglement.

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit laten weten aan ons weten. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

 

peliculas de comedia