Oefentherapie Mensendieck: uitermate effectief!

Bij langdurige klachten zijn de behandelingen bij een oefentherapeut uitermate effectief! Uit onderzoek blijkt dat oefentherapie Mensendieck een opmerkelijke positie inneemt in het bredere, paramedische krachtenveld. Oefentherapiecliënten hebben over het algemeen al langdurig klachten (de helft zelfs al langer dan een jaar), die bovendien voor een aanzienlijk deel (40%) recidiverend van aard zijn. Eenderde van deze cliënten heeft zich voor deze klachten eerder al elders laten behandelen. Het omgekeerde – cliënten die na afloop van oefentherapie een andere paramedische behandeling zoeken – komt nauwelijks voor. Dit duidt erop dat cliënten die eenmaal zijn uitgekomen bij oefentherapie, daarna geen andere behandeling meer nodig hebben en op eigen kracht verder kunnen

Dankzij de onderliggende methodiek, waarin de focus ligt op het aanleren van nieuw (bewegings)gedrag, bereikt oefentherapie Cesar/Mensendieck steeds meer nieuwe cliëntgroepen. Preventie en het behouden van kwaliteit van leven, zijn belangrijke aandachtsgebieden van de oefentherapeut. Wij zullen daarom altijd kijken naar uw individuele thuissituatie en passen daar uw behandeling op aan. Immers, ieder mens is uniek!

U kunt contact opnemen door hier te klikken.

peliculas de comedia