Tarieven

Tarievenlijst per 1 januari 2014

De behandelingen worden uit uw zorgverzekering automatisch vergoed. De tarievenlijst geldt:

  • voor oefentherapie Mensendieck en fysiotherapie
  • indien  u niet of onvoldoende verzekerd bent voor oefentherapie en fysiotherapie;
  • indien u bent verzekerd bij een maatschappij waar wij geen contract mee hebben afgesloten;
  • Indien u bij verhindering niet op tijd (ten minste 24 uur van te voren) heeft afgezegd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
PRESTATIEBESCHRIJVING

PRIJS (€)

Zitting oefentherapie/fysiotherapie

30,00

Toeslag behandeling huis

14,00

Toeslag behandeling in instelling

7,00

Screening DTO/DTF

15,00

Intake en onderzoek na screening DTO/DTF

30,00

Intake en onderzoek na verwijzing

41,50

Groepszitting fysiotherapie van 2 personen (p.p.)

27,00

Groepszitting fysiotherapie van 3 personen (p.p.)

24,25

Groepszitting fysiotherapie van 4 personen (p.p.)

19,00

Groepszitting fysiotherapie van 5 tot 10 personen (p.p.)

16,00

Eenmalig oefentherapeutisch/fysiotherapeutisch onderzoek

53,00

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen maximaal 45 minuten

46,00

Instructie/overleg ouders van de patiënt

45,00

Telefonisch consult max.10minuten

10,50

Eenvoudige, korte rapportage

40,00

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

60,00

Verslag schadeverzekeraar

75,00

Niet nagekomen afspraak

30,00

Verstrekte verband- en hulpmiddelen geldende kostprijs
peliculas de comedia